Kursvillkor

Kursvillkor för sångundervisning


Anmälan

Anmälan till kursen är bindande och sker muntligt eller skriftligt till sångpedagog på Sångakademi Bianca. Vid nyanmälan ska anmälningsblankett med kursvillkor fyllas i och godkännas av eleven. Om eleven är under 18 år krävs målmans underskrift. Dina bokade lektioner är bindande och används 1 lektion/vecka i följd, samma dag och tid. Dina sångelektioner kan starta först när du har betalat din kursavgift. Om du inte betalar din kursavgift i tid skickas en påminelsavgift på 60 kr och dina sånglektioner pausas.


Frånvaro p g a sjukdom eller annat

Vid tillfälliga sjukdomar (som magsjuka, influensa och heshet) gäller följande när du inte kan närvara vid din planerade lektion:

Du kan du ta igen  din lektion vid ett senare tillfälle, dock bara en gång, i mån av tid och plats. För att du ska kunna ta igen din lektion ska du meddela läraren 24 timmar innan din lektion börjar, annars kommer lektionen att avverkas. Man kan inte boka om eller byta sin redan överenskomna tid som varje sångelev får när de bokar in sin sångkurs. Men om kursen krockar med ett nya arbetstudier (byte av jobb) eller en ny skoltermin med ett nytt schema på skolan då får man försöka hitta en tid som passar. Ha dock i åtanke att det kan dröja någon månad eller två innan man får en ny tid i sådana fall. 


Är du förkyld, sjuk, febrig, hes och snuvig ska du avstå från sånglektioner fram tills dess du blir symtomfri och frisk.

Om du inte dyker upp på din första avtalade tid utan att meddela om din frånvaro och lämna återbud, eller om du inte lämnar ett återbud 24 timmar innan avtalad tid kommer du att debiteras för din sånglektion. Debiteringsavgift är 500kr.Vid allvarligare åkommor som olyckor eller sjukdom som pågår en längre period (två veckor eller mer), kommer dina lektoner inte att avverkas om du lämnar in ett läkarintyg till Sångakademin. Din sångtid kommer att ges bort till en ny elev och du får avvakta tills den andra kursdeltagare är klar med sina lektioner innan du kan fortsätta och fullfölja dina lektioner. Avbryter du eller ställer in lektioner-/ kursen p.g.a. semester, resor, studier, jobb eller liknande blir dina lektioner förbrukade och det sker ingen återbetalning för dem.


Om du gör ett längre uppehåll p g a sjukdom eller liknande kan det dröja i väldigt länge innan du får möjlighet att ta upp dina sånglektioner igen. Detta beror på att så länge andra elever fortsätter att boka om sina lektioner och beställa nya så behåller de sin plats och tid. Därför kan det ta 6 månader upp till två år innan du får fortsätta. Återbetalning är tyvärr inte möjlig i dessa fall.

Om du inte hör av dig på mer än 3 månader från ditt senaste lektionstillfälle avverkas dina kvarstående lektioner. Man kan inte ge bort sina sånglektioner till någon annan om man har påbörjat en sångkurs.


Anmälnings- och köpvillkor

Anmälan till kurs är bindande och sker via hemsida, telefon, brev eller e-mail. Anmälan börjar gälla från den dagen du har anmält dig till kursen och den följs av en bekräftelse av Sångakademin.


Ångerrätt för elever

När du beställer en kurs, har du två veckors ångerrätt som ska ske skriftligt (skicka mail till: info@sangakademibianca.se) inom 14 dagar från den dagen du har anmält dig till

kursen och godkänt och accepterat kursvillkor. Om du ångrar dig inom 14 dagar och inte vill fortsätta med kursen betalar du bara för de antal lektioner du har hunnit ta under dessa två veckor. Fakturan ska betalas i tid, vid sena inbetalningar tillkommer påminnelseavgiften. Vid utebliven betalning skickas ärende vidare till inkasso.


Start/kallelse

Du får en kallelse och-/ eller bekräftelse via email med uppgifter om kurstart, adress till kurslokal och tider när kurstillfällena hålls.


Röda dagar och helger

Skolan är stängd på röda dagar och det är inte obligatoriskt att komma på lektioner. Sångakademi Bianca är stängt över höstlovet, jullovet, sportlov och påsklovet. Under sommaren erbjuds löpande sommarkurser.