Sång

Grundkurs i sång

Grundläggande kurs där du får lära dig både teknik och känsla genom sånger som vi väljer utifrån dina förutsättningar.


Kroppen som resonanslåda

Vår kropp är ett levande instrument och som sångare ska man lära sig förstärka rösten genom att använda kroppen som resonanslåda. Bröstens och ansiktets hålrum används för att skapa olika klang och förstärka djupa och låga toner. Luftflödet kontrolleras med hjälp av olika sång- och andningsövningar där man använder mag- och ryggmuskler som stöd. Kontrollen sitter i diafragman (mellangärdet) samt kroppshållningen.


Vi väljer tillsammans din repertoar

Sångteknik omfattar olika sång- och andningsövningar som gör att du lättare kan kontrollera, stärka och utveckla din röst. Målet är att få en fin, tät ton utan att anstränga sig. Min uppgift är att hjälpa dig utveckla och förbättra din sångteknik, improvisations- samt interpretationsförmåga, gehör och musikalitet. Tillsammans väljer vi en repertoar med sånger som är anpassade till din nivå och som utmärker din rösttyp och röstkaraktär.Känsla och teknik

Interpretationsförmåga är förmågan att tolka ett musikstycke och texten och göra det på ett unikt sätt. Detta kräver övning, erfarenhet och känslomässig engagemang. Därför arbetar vi med frasering, dynamik, uttryck, scenspråk och rollgestaltning. Att kunna kombinera känsla med teknik är den viktigaste förutsättningen för att du ska bli en bra artist och sångare. Med improvisera menas sjunga efter gehör, hitta på olika melodier och utföra en viss sång utan förberedelse. Detta är ett annat viktigt moment i musiken och din roll som sångare och artist.Sjunga med mikrofon

Varje sångare kommer någon gång sjunga med mikrofon. När man sjunger på scen, finns det en hel del att tänka på: scenspråk, sångteknik och mikrofonteknik. Med mikrofonteknik menas att variera avståndet efter styrkan man sjunger med. För detta krävs övning och erfarenhet och målet är att få fram de bästa nyanser i rösten med hjälp av korrekt användning av en mikrofon samtidigt som det ska kännas bekvämt att sjunga med en.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.Priser

5x20 min 2850kr (barn mellam 8-11 år)

5x30 min 3300 kr

10x20 min 3300 kr (barn mellan 8-11 år)

10x30 min 4300 kr

7x45 min 4300 kr


Provlektioner/enskild lektion

1x20 min 550 kr (barn mellan 8-11 år) 

1x30 min 650 kr

1x45 min 800 kr


Moms ingår i samtliga priser.

 
 
 
 
 

Skicka intresseanmälan eller ställ en fråga om kursen!